Panduros verden

Albert Bøe AS er ikke en Panduro-butikk, men en Panduro-forhandler. Dette innebærer at vi ikke har et fullt Panduro-sortiment, men at alt som finnes i Panduro's univers kan skaffes hit på veldig kort tid. Bare spør oss!